ANBI

OM HET NIET TE VERGETEN…


Stichting behoud 't Nijkerkje zet zich in om de kerk in Oosteinde te bewaren als cultureel erfgoed. Wat ooit begon als hoeksteen van de samenleving in Oosteinde mag nimmer verloren gaan.

         

Bezoekadres: Radsweg 11,  9983 RB Oosteinde

email: behoudnijkerkje@hotmail.com  tel: 06-28406178

GIFTEN AAN DE KERK

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ook t Nijkerkje heeft de ANBI status gekregen, daarom zijn uw giften extra aftrekbaar. Een goede reden dus om t' Nijkerkje financieel te steunen!

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?


Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bron: belastingdienst.nl